Hãng sản xuất Broadcast Pix

Website : http://www.BroadcastPix.com

Hãng sản xuất DK Technologies

Website : http://www.technologies.com

Hãng sản xuất Teradek

Website : http://www.teradek.com

Hãng sản xuất Will-Burt

Website : http://www.will-burt.com

Hãng sản xuất audioscience

Website : http://www.audioscience.com

Hãng sản xuất AJA

Website : http://www.ajx.com

Hãng sản xuất phần mềm Adobe

Website : http://www.adobe.com

Hãng sản xuất LYNX TECHNIK

Website : http://www.lynx-technik.com

THIẾT BỊ PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH AUDIO & VIDEO CHUYÊN DỤNG
Địa chỉ: Số 543A Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
Email: info@megasystems.com.vn - Hotline: 08.62921363